โลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่สนใจเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น สร้างแบรนด์ (Brand) เป็นของตนเอง คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ยังหมายถึงการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ทั้งยังเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของธุรกิจอีกด้วย บทบาทของ แบรนด์ / Brand ทำหน้าที่สร้างความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความนิยมในตัว แบรนด์ ดังนั้นการวางแผนธุรกิจที่สร้างสรรค์ ผสมผสานกับการวางกลยุทธ์ที่แยบยล จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากใครที่มีธุรกิจและกำลังอยากจะ สร้างแบรนด์ เป็นของตนเองก็ควรศึกษาทำความรู้จักกับปัจจัยเหล่านี้เอาไว้ ศึกษาตลาด ผู้ทำธุรกิจจะต้องวิจัยตรวจสอบความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ความชอบ ความประทับใจ การใช้สินค้า ราคาที่ตั้งใจซื้อ ความเป็นไปได้ในการซื้อ การยอมรับในคุณสมบัติของสินค้าอันหมายถึงหีบห่อ กลิ่น และ บรรจุภัณฑ์ ด้วย
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
 
ทำความเข้าใจว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างไร ใช้อย่างไร ชอบแบบไหน มักซื้อสินค้าที่ไหน อะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจสุดท้ายในการซื้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดบทบาทของสื่อที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
กำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับอะไรที่ลูกค้ามองหา อะไรที่ลูกค้าต้องการซึ่งเป็นสินค้าของคู่แข่ง หรืออะไรที่ลูกค้าต้องการและเป็นสินค้าของเรา เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์ของ การสร้างแบรนด์ ต่อไป
กำหนดบุคลิกของแบรนด์
 
โดยสร้างความชัดเจนของ แบรนด์ เพื่อสร้างความนิยมในตัว แบรนด์ และสามารถทำให้ลูกค้าจดจำ แบรนด์ ได้มากขึ้น และสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ
สร้างองค์ประกอบสินค้า ได้แก่
 • ชื่อตราสินค้า
  ควรใช้ชื่อที่ไม่ซ้ำใคร เป็นชื่อสินค้าของตัวเอง ชื่อที่ดูน่าเชื่อถือ หรือเป็นชื่อของกลุ่มสินค้า มีความโดเด่นสื่อความหมาย ชื่อสามารถปรับตัวได้หากมีกรณีขยายตลาด และ สามารถใช้ได้ในนานาประเทศ ทั้งนี้ชื่อตราสินค้าไม่ควรเกิน 2 – 3 พยางค์
 • โลโก้ และ สัญลักษณ์
  ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อตีความหมาย โดยผสมผสานกันทั้งชื่อ และ รูป สโลแกน คำจำกัดความสั้นๆ ที่สื่อสารข้อมูล และ สร้างความดึงดูดใจให้ แบรนด์ รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ แบรนด์ มากยิ่งขึ้น
 • หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
  สร้างตามความเหมาะสมของสินค้าทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอย รักษาคุณภาพสินค้า รวมถึงความสวยงามที่มีผลต่อจิตวิทยา
 • สร้างแบรนด์ไอเดีย
  เพราะ แบรนด์ ไอเดียถือเป็นหัวใจของการสร้างสื่อทุกชนิด ที่จะสามารถทำให้ แบรนด์ สัมผัสกับผู้บริโภคได้รอบด้าน และทำให้เกิดการจดจำแบรนด์ ได้อย่างแม่นยำ
แนวคิดการตั้งชื่อแบรนด์
 
· ภาษา ไม่ควรเกิน2-3พยางค์ ยกตัวอย่างเช่น Lancome, Etude, Mistine, Sunsilk, Dove
 
· มีความโดดเด่น สื่อความหมาย จุดเด่นสินค้า เช่น  M150
 
· ชื่อที่สามารถปรับตัวได้ ในกรณีขยายตลาด
 1. Pampers สำหรับผู้ใหญ่
 2. Johnson สำหรับวัยแรกสาว
 3. Nevia for men สำหรับผู้ชาย
· ชื่อที่สามารถใช้นานาประเทศได้
Naraya,3K, Leo,น้ำปลาตราปลาหมึก Squid brand, กระทิงแดง Redbull
 
การสร้างโลโก้
เป็นคำที่โดดเด่นไม่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องตีความหมาย แบบผสมผสานทั้งชื่อทั้งรูป
 
สโลแกน
ประโยคสั้นที่สื่อสารคำจำกัดความหรือข้อมูลที่น่าดึงดูดใจของแบรนด์ ทำให้ผู้บริโภคเกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น เช่น
· เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย
· สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ
· เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดยูบีซี
· ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ
· ความสุขยกระดับ ของชีวิตวันนี้
· ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
· คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand) มีวิวัฒนาการเติบโตมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละยุคสมัย วิธีการหรือหลักการก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ซึ่ง กว่าจะมาเป็น แบรนด์ (Brand) ได้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจของตนเองได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต รวมทั้งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมตลอดไป

ใส่ความเห็น